Januárové zvieratkovo

DRAVCE NA POLIACH


Naše vtáky ešte pred zimou odleteli do teplejších krajín, kde majú dostatok potravy. Mnoho druhov však na našom území zostáva aj v zimných mesiacoch. K najnápadnejším patria dravce, ktoré sa vo väčšej miere sústreďujú na opustených poliach. Sú to najmä myšiaky alebo sokoly, ktoré na polia prilietajú za potravou. Chytajú myši a hraboše, a preto sú veľmi užitočné.

Text: Ľubor Čačko

 

Skvelé infošky si prečítaj aj o hadoch, zimujúcich motýloch, medvediom spánku či muflónoch na strane 7 v januárovom čísle. F.