Hry a žartíky

– Mami, dáš mi, prosím, päťdesiat centov na lízanku?

– Ale, Ferko, však už si veľký chlapec.

– Dobre, tak mi daj euro.