Septembrové zvieratkovo

Slovenská „antilopa"

V lesoch, na poliach a lúkach často môžeš vidieť srnčiu zver. Tieto ušľachtilé zvieratá svojím výzorom a ladnými pohybmi pripomínajú antilopy. Srny sú naša najkrajšia zver. Vynikajú štíhlou a ladnou stavbou tela. Pohybujú sa rýchlo a ľahko. Sú schopné rýchlych, dlhých skokov, ale nie sú prispôsobené na vytrvalý beh na dlhé vzdialenosti. Vedia sa však šikovne zakrádať a ukryť sa v hustom rastlinnom poraste.