Novembrovo

 

NOVEMBROVO

Čo sa deje v novembri?

November sa začína Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých. Chodíme na cintorín za svojimi blízkymi, ktorí už nie sú medzi nami, nosíme im tradičné kvety – nežné chryzantémy, zapaľujeme sviečky a tíško spomíname.

29. 11.  BUDE PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA,  zapálime prvú sviečku na adventnom venci.

K menám Martin, Katarína a Ondrej sa viažu rôzne pranostiky.

Vyrezávame tekvice

 

Zaujímavosti

Podľa starého rímskeho kalendára je november mesiac konca a začiatku. Je to obdobie pribúdajúcej tmy, skracovania dní a predlžovania noci. November sa u mnohých Slovanov označuje ako listopad, pre ktorý je posvätnou farbou červená. Hmly sú čoraz častejšie, vyskytujú sa aj extrémne vetry. Na základe meteorologických pozorovaní a štatistík od roku 1978 na Slovensku býva november studený.

 

PRANOSTIKY

Dňom svätého Martina zima vládnuť začína.

Martin chodí na bielom koni.

Katarína (25.11.) na ľade a Vianoce na blate.

Na svätého Ondreja dávaj sane do dvora.

 

 

Viac si prečítaj v novembrovom čsle na strane 4. F.