Letné zvieratkovo

Nebezpečný pľuzgiernik

 

Pľuzgierniky patria medzi naše najnebezpečnejšie chrobáky. Žijú v južných oblastiach a objavujú sa v júni. Ich telo obsahuje prudký jed kantaridín, ktorý produkujú najmä samce. Ak sa tento jed dostane do kontaktu s pokožkou, spôsobuje výrazné, bolestivé pľuzgiere. Pri kontakte s očami môže spôsobiť aj úplnú slepotu. V minulosti sa jed z pľuzgiernika používal i na liečenie.

 

Najmenšia volavka

Najmenším volavkovitým vtákom u nás aj v celej Európe je bučiačik močiarny. Je veľký ako holub. Tento mimoriadne zaujímavý a vzácny vták sa vyskytuje najmä pri tichých, nerušených rybníkoch. Tu žije veľmi skrytým spôsobom života. Počas dňa je ukrytý v tŕstí. Aktívny je za súmraku a v noci. Vtedy vychádza za potravou a začne sa ozývať svojím charakteristickým hlasom.

 

 

Ing. Ľubor Čačko