Výsledky žrebovania

SPÄŤ
 
  • Fifík

 

Milé pani učiteľky a učitelia!

Ďakujeme Vám, že ste po celý školský rok odoberali časopis Fifík a pracovali s ním s deťmi. Vaše listy, postrehy i návrhy sú pre nás povzbudením do nového školského roka. Želáme Vám úspešný koniec školského roka a zaslúžený oddych počas prázdnin. Do žrebovania sme zaradili všetky pani učiteľky a pánov učiteľov, ktorí si objednali Fifík cez ARES, Slovenskú poštu alebo priamo v redakcii Fifíka. Darčeky posielame a srdečne blahoželáme:

 

ZŠ, Mgr. Darina Žatková, Rybany; ZŠ, Mgr. Svetlana Biskupič-Čikelová, Bratislava; Spojená škola, Mgr. Alena Žovincová, Dudince; ZŠ s MŠ, Bc. Tatiana Šagátová, Podkonice; ZŠ s MŠ Mgr. Mária Volčková, Bardejov; ZŠ s MŠ, Mgr. Margita Strušková, Trenčín; II. ZŠ, Mgr. Ivana Kollárová, Senica;  ZŠ s MŠ, Mgr. Monika Bohumelová, Liptovský Hrádok; ZŠ s MŠ, Mgr. Anna Fedorková, Bardejov; ZŠ s MŠ, Mgr. Ivana Onderková, Dlhé nad Cirochou; ZŠ, Ingrid Procházková, Nesvady; ZŠ s MŠ, Mgr. Erika Kudelová, Červeník; ZŠ A. Krpelca, Mgr. Eva Bosáková, Bardejov, ZŠ J. Bakossa, Mgr. Janka Roletzka, Banská Bystrica a ZŠ, Ing. Eva Ložiová, Močenok.

 

Blahoželám. F.