Automobilové aerosane "Sever" - január 2020

SPÄŤ
 

Automobilové aerosane „Sever“z Ruska  

Zasnežená krajina, akou je veľká časť Ruska či Kanady, sťažuje prepravu nákladov i osôb na veľké vzdialenosti. Preprave pomohli aerosane. Vznikli už počas druhej svetovej vojny. Vtedy boli súčasťou výzbroje ruskej armády. Neskôr vznikali projekty, ktoré využívali jestvujúce automobily. Tak vznikli aerosane na podvozku Tatra a v Rusku na podvozku „Pabieda“. Pohon leteckými motormi dával konštrukcii osobitý tvar. Predlohou vystrihovačky je ruská „Pabieda“, nazývaná „Sever“, v mierke 1 : 28 − so značným zjednodušením, aby mohli model zostaviť i menej skúsení modelári.

Autor: Ladislav Jakubčo a BaJ

Fifík