Budova Slovenského rozhlasu (Bratislava 1985) - apríl 2021

SPÄŤ
 

Klenotom architektúry nedávnej minulosti je nezameniteľná panoráma obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu v Bratislave. Projekt stavby vznikol v roku 1967 a nerodil sa ľahko. Stavbu navrhli významní slovenskí architekti Štefan Svetko, Štefan Ďurkovič a Barnabáš Kissling, ktorí sa snažili vytvoriť inovatívne architektonické dielo. Stavbu dokončili v roku 1985. V roku 2017 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Zjednodušená vystrihovačka je v mierke 1 : 1200.

Autor: Ladislav Jakubčo a BaJ

Fifík