Renesančná radnica Bardejov - september 2018

SPÄŤ
 

Začiatok stavby radnice v Bardejove sa datuje do roku 1505 pod vedením majstra Alexandra.  Počas niekoľkoročnej stavby sa vystriedal rad majstrov. Potom nasledovalo niekoľko prestavieb v období rokov 1521 – 1582, až dostala výraz aký poznáme dnes. Zaujímavosťou je, že na juhozápadnom rohu sa zachoval etalon dutej miery z roku 1510 a 1620. Historické jadro mesta spolu s radnicou boli zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO v roku 2000.

Papierový model stavby je v mierke 1 : 200 a jeho stavba patrí medzi tie jednoduchšie. 

Autor: Ladislav Jakubčo

 

Fifík