Rodný dom Pavla Országha Hviezdoslava - máj 2021

SPÄŤ
 

Ľudové stavby z Oravy patria medzi naše poklady ľudovej architektúry. Rodný dom P. O. Hviezdoslava už neexistuje, lebo v novembri 1916 vyhorel. Niektoré dokumenty sa však zachovali, a tak mohli vzniknúť rekonštrukcie v podobe modelov. Takým pokusom je i náš papierový model v mierke 1 : 150. Až na niekoľko drobných detailov by ste mali stavbu zvládnuť bez väčších ťažkostí.

Autor: Ladislav Jakubčo a BaJ

Fifík