RTVS - oprava

SPÄŤ
 
V aprílovom čísle je vystrihovačka architektonicky zaujímavej budovy RTVS v Bratislave. V procese spracovania došlo k zámene dielikov. Prosíme vystrihovačkárov, aby pri stavbe použili správny dielik, ktorý prinášame. Ďakujeme za porozumenie. Redakcia časopisu Fifík.
Fifík