Wolfgang Kempelen

Wolfgang Kempelen, slovenský vedec 1734 – 1804

Stalo sa, že akýsi Francúz predvádzal na cisárskom dvore vo Viedni „matematický“ stroj, ktorým demonštroval magnetické javy a statickú elektrinu. Wolfgang Kempelen bol vtedy už uznávaný technik a vynálezca. Po tomto predstavení vyhlásil pred cisárovnou Máriou Teréziou, že dokáže skonštruovať dokonalejší prístroj. Bolo to chvastúnstvo? Veru nie. Kempelen prejavil nevšedné schopnosti už v mladosti. Ako dvadsaťjedenročný plynne ovládal sedem jazykov. Najväčšmi sa zaujímal o fyziku a mechaniku. Ešte bol mladý, keď ho poverili mnohými zodpovednými úlohami: vykonával previerku manufaktúr a poľnohospodárskych majetkov, budoval systém zavlažovacích zariadení, bol riaditeľom soľných baní v Uhorsku. Vo voľných chvíľach so zanietením konštruoval nové stroje a zdokonaľoval staršie – čerpacie zariadenia, pluhy, tkáčske stavy. O pol roka po predvedení matematického stroja naozaj predstavil dokonalejší prístroj – hráča šachu. Bola to skriňa veľká ako písací stôl, na nej bola šachovnica a za ňou figurína sediaceho Turka. Bafkajúci Turek vyhrával takmer všetky svoje partie.

 


Kempelen skonštruoval šachový automat roku 1770. Sediaci Turek vedel uchopiť figúrku a postaviť ju na správne miesto. Reagoval aj pohybmi hlavy. Stroj bolo potrebné po každom dvanástom ťahu natiahnuť. Porážal i vynikajúcich šachistov, ale potom sa pokazil. Na žiadosť cisára Jozefa II., syna Márie Terézie, ho Kempelen opravil. Neskôr ho s veľkým ohlasom predvádzal i v zahraničí. Navštívil s ním Francúzsko, Nemecko, Anglicko. Automat si neskôr kúpil pruský kráľ Fridrich II. Postupne menil majiteľov. Napokon skončil v múzeu vo Filadelfii, kde zhorel. Princíp ako pracoval dodnes neodhalili.