Januárovo

Zábava, fašiangové sprievody, bláznivé masky, vôňa zabíjačkových špecialít, šišiek i fánok - to je čas od Troch kráľov po Popolcovú stredu, keď sa začína 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Korene fašiangových zvykov siahajú do dávnej minulosti. Fašiangy vždy boli časom radosti, veselosti a hojnosti. Slovo fašiang pochádza z nemeckého "vast-schane", čo znamená niečo ako "posledný nápoj". Súvisí to s príchodom pôstu. Fašiangy boli známe aj ako masopust, ktorý označoval koniec jedenia mäsa pred pôstom. Fašiangy tiež ukončovali obdobie priadok, za ktorým už nasledovalo tkanie. V tomto období sa konali svadby, zabíjačky a zábavy.

 

V januárovom čísle, na strane 4 nájdete aj pranostiky, významné dni a perfektnú doplňovačku. F.