IT Novinky

Nová chladnička nám oznámi, ktoré potraviny sú pred dátumom spotreby. Podľa obsahu chladničky navrhne recepty na varenie.