Test na september

SPÄŤ
 
  • Fifík

Na začiatok školského roka som si pre teba netradične pripravil test všehochuti. Nájdeš v ňom otázky z rôznych oblastí. Tak sa pusť do toho, lebo odmena pre výhercov bude stáť za to. Odpovede čakám na adrese fifik@perfekt.sk do konca septembra 2012. F.

Testík všehochuti

1. Ktorý z týchto webových prehliadačov neexistuje?

a) Mozilla Firefox

b) Internet Explorer

c) ZOO


2. Kto napísal Proglas, prvé literárne dielo napísané v staroslovienskom jazyku?

a) svätý Cyril

b) Eugen Suchoň

c) Anton Bernolák


3. Ktorá pranostika o lastovičkách sa viaže k septembru?

a) Keď lastovičky skoro priletia, bude dlhá jar.

b) Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie.

c) Valentín vábi lastovičky.


4. Rím je hlavné mesto

a) Francúzska

b) Španielska

c) Talianska


5. Najväčšie zviera na svete je

a) pštros

b) lev

c) veľryba


6. Mohol sa stretnúť Ľudovít Štúr s Jozefom Hurbanom?

a) áno, boli to spolupracovníci

b) nie, lebo každý žil v inom štáte

c) mohli, ale nestretli sa


7. Patria egyptské pyramídy medzi 7 starovekých divov sveta?

a) nie

b) je to novodobý div sveta

c) áno


8. Ktorý z týchto vynálezcov sa narodil na Slovensku?

a) Alexander Bell

b) Jozef Murgaš

c) Alfred Nobel


9. Podľa gréckych bájí a povestí bola domovom Odysea

a) Itaka

b) Ikarus

c) Istria


10. Pri stretnutí zoči-voči s medveďom sa odporúča

a) vyliezť na stom

b) utekať a čo najviac kričať

c) znehybnieť a byť ticho

 

Je čas vyhodnotiť si septembrový test. Mal si odpovedať takto:

1c, 2a, 3b, 4c, 5c, 6a, 7c, 8b, 9a, 10c.

 

A z tých, čo odpovedali správne, som vyžreboval

Stanislavu Tokolyovú z  Vlachova

Adama Jankoviča zo Senca