Moto GP Repsol-Honda RC213V - FREE MODEL

SPÄŤ
 

 

       V časopise sme vám prestavili pretekársky motocykel staršej generácie jazdcov seriálu majstrovstiev sveta motocyklov „moto GP“. Tento patrí súčasnej generácii, ktorú predstavuje talentovaný španielsky jazdec Marck Marquez.  Práve jeho motocykel bol predlohou vystrihovačky v mierke 1 : 15.  Aj táto vystrihovačka je určená skôr skúsenejším modelárom.

        Začni spracovaní kapotáže, dielom 1. Z rubu tlače nalep diel 23, potom mriežku chladiča 4 a hornú časť kapotáže, diel 5.  Predel 6 podlep kartónom a potom ho umiestni na určené miesto. Veterný štít je z dielov 7, 8, ktorý po spracovaní umiestni na ostatnú časť kapotáže motocykla.  Rám s motorom je diel 9. Predpracuj jeho lomové hrany a diel zostav. Takto pripravený diel pripoj ku kapotáži na určenom mieste.  Z dielov 10, 1112 zostav sedadlo so zadnou kapotážou stroja. Tento dokončený celok pripoj na rám 9. Palivovú nádrž zložíš z dielov 13, 14, 15.  Aj tento celok umiestni na rám 9 i sedadlo 10.  Vidlicu zadného kolesa priprav z dielov 16, 17 a rozpery 18.  Spracuj dve obruče zadnej pneumatiky, diely 19. Lomovú hranu orýhuj odpichovadlom. (Kružidlo na oboch koncoch s ihlami.) Na jednu z obručí 19 po obvode nalep predpracovaný behúň pneumatiky, diel 20.  Na vnútorný obvod zasa umiestni ráfik 21.  Výplet kolesa 22 najprv prehnutím cez lomovú hranu zlep po ploche a potom diel vystrihni. My sme vyrezali aj otvory výpletu, ty však môžeš túto operáciu vynechať. Samozrejme, prestrih pre os musíš urobiť. Teraz diel 22 vlep na ráfik 21, potom aj druhú polovicu ráfika 21 a celok uzavri nalepením druhej obruče 19.  Z oboch strán kolesa nalep náboje kolesa, diely 23, na ne potom aj kotúč brzdy 24 i ozubené koleso 25.  Dokončené koleso upevni medzi vidlice pomocou osi z okrúhlej špajle pripravenej podľa dielu S3. Prečnievajúce konce zakvapni lepidlom. Doplň ešte blatník 26 a celok zadnej nápravy pripoj k rámu 9 do jeho prestrihov. Z dielov 27, 28, 29 zhotov dva výfuky, ktoré potom umiestni na vyznačené miesta dielov 1216. Dobrým pomocníkom bude návodová kresba.  Držiaky prednej vidlice priprav z dielov 30. Do ich príslušných otvorov vsunutím prilep vidlice, ktoré sú zo špajle podľa dielu S1. Pozor medzi držiaky sa musí zmestiť kulisa 31 s primeranou vôľou. Vidlicu ku kulise pripoj pomocou osi S2.  Na voľné konce vidlice opásaním prilep oká osi predného kolesa 32.  Postup zostavenia predného kolesa je zhodný so zadným kolesom, použješ však diely 33, 34, 35, 36, 3738.  Teraz predné koleso upevni medzi vidlice pomocou osi S3. Pozor na vymedzenie polohy musíš použiť rúrky s výškou 2 mm, ktoré vyrob zo slamky, alebo stoč z odpadového materiálu. Osaď na miesto blatník 39 i prístrojový panel 40. Celok prednej nápravy umiestni na rám 9 nalepením kulisy 31.  Na hornú časť prednej vidlice nalep spracované riadidlá, pravé 41, ľavé 42.  Ostáva už len namontovať strmene kotúčových bŕzd, predné 43 a zadné 44 podľa návodovej kresby.

      Tým si stavbu modelu dokončil a my už len dúfame, že sa ti stavba podarila a hotový model i potešil.

                                                                                                        Redakcia FIFÍK a BaJ

Fifík