Parná lokomotíva 4-8-8-4 Big Boy 1941 – 44 - FREE model

SPÄŤ
 

      Parné rušne Union Pacific Big Boy sa vyrábali v rokoch 1941 – 44. Bolo vyrobených 25 kusov a dnešných čias sa dožilo už iba 8.  Používali sa na prepravu nákladu medzi mestami Green River (Wioming) a Ogdenom (Utah) cez pohorie Wasatch. Ich hmotnosť 567 t a celková dĺžka 40,47 m  znamenali prvenstvo medzi parnými lokomotívami na svete.  Spotreba na 100 km jazdy bola 11,4 tony uhlia a 80 m3 vody.

     Papierová vystrihovačka tohto obra je v mierke 1 : 87 (HO) so značným zjednodušením ako pokračovanie série železničných vozidiel časopisu FIFÍK.  Okrem lokomotívy a tendra tu nájdeš i prípojný chladiarenský kontajner, určený na prepravu ovocia a zeleniny.  Diely lokomotívy a tendra sú označené číslicami v krúžkoch so žltým podfarbením, vagón so zeleným pdbarbením.

      Stavbu modelu začni netradične od parného kotla. Jeho segmenty sú stočené diely do tvaru rúrok. Aby si dosiahol ich hladký nepolámaný povrch, zakruženie urob preťahovaním dielov o hranu pravítka, alebo pracovného stola aj niekoľkokrát, až dosiahneš požadovaný tvar.  Takto predpracuj diel 1, ktorý má naviac mierny kužeľovitý tvar a zalep ho v páse zálepky. Podobne spracuj i diel 2 a pripoj ho k dielu 1. Švíky oboch dielov musia byť v jednej línii. Pokračuj dielom 3. Ten pripoj k dielu 2, nasleduje rúrka 4 so zosilneným okrajom prehnutím a zalepením cez hranu. Telo kotla uzatvára vlepená rúrka 5, tiež so sosilneným okrajom.  Kotol vo svojej prednej časti je opatrený obrubou a poklopom dýmnice z dielov 67. Polohu určujú červené šípky.  Kabínu strojvodcu a kuriča zostav z dielu 8 a pripoj ku kotlu. Diel 9 je ohnisko s podlahou kabíny.  Túto časť najprv predpracuj, potom zostav a napokon pripevni na kabínu i kotol, ako znázornené na návodovej kresbe.  Na vyznačené miesta doplň skrinky 1011.  Túto časť zatiaľ odlož a pokračuj stavbou hlavného podvozka. Predpracuj a zostav diel 12, podobne i diel 13, potom oba diely vzájomne spoj označenými  miestami, najlepšie na rovnej podložke.  Celok zalepením upevni k predchádzajúcej časti modelu označenými miestami.  Zostav štyri valce parného stroja z dielov 14, 15, 1617, potom ich umiestni na označené miesta dielov 1213.  Na hornú časť kotla postupne nalep zostavený komín 18, parojem 19, 20, 21, 22, ako aj strešný poklop 23 na kabínu lokomotívy. Hlavné potrubie rozvodu pary 24 najprv spracuj a potom umiestni na lokomotívu zprava ako prepoj medzi valcami 1416. Dobrou nápovedou môže byť návodova kresba. Podobne postupuj aj pri zhotovení i montáži ľavého potrubia 25.  Pravá obslužná lávka sú diely 26, 27. Diely najprv preložením cez lomovú hranu zlep po ploche, potom vzájomne spoj označenými miestami, nechaj dokonale preschnúť pod rovným zaťažením a napokon umiestni od kabíny na bok kotla tupým spojom. Podobne postupuj aj pri ľavej lávke z dielov 28, 29.  Tradičný zvonec 30 s číselnými tabuľkami 31 sa nachádza na hornej časti dýmnice.  Z dielu 32 zostav plošinu navádzacieho vozíka, na ktorú zdola pripoj spracovaný jednonápravový podvozok 33.  Diel 34 je radlica, tá patrí tiež na plošinu 32 zdola.  Skrinku 35 po predpracovaní zostav a umiestni na diel 32 zhora, podľa návodovej kresby. Zábradlie plošiny je vlastne chladič kondenzátu. Diel 3637 najprv prehnutím cez lomovú hranu zlep po ploche, pozor aby si nezalepil aj zálepky, tie musia ostať voľné. Potom diely umiestni na plošinu 32, diel 36 vpravo a 37 vľavo.  Celok vozíka pripoj k ostatnej časti lokomotívy.

         Prísun energie do lokomotívy je z tendra, ktorý je zásobárňou uhlia i vody.  Jeho stavbu začni spracovaním bokov, diel 38, ktorý uzatvára sklad uhlia, diel 39, zásobník vody zasa diel 40. Pri týchto prácach postupuj pomaly a presne, aby sa celok neskrútil.  Z dielu 41 zostav podvozok tendra. Diel najprv predpracuj, boky prehnutím cez hranu zlep po ploche, nechaj dokonale vyschnúť a až potom celok zostav. Takto pripravený podvozok 41 umiestni na tender, diel 38 zdola. Zostav a tiež nalep na určené miesto dielu 38 manipulačnú plošinu 42. Podobne tak spracuj i rebríky 43, 44 a umiestni na určené miesta dielu 38. Dvierka bočných skriniek sú diely 45, 4647. Diely najprv zlep rubom tlače po ploche a po dokonalom preschnutí pod rovným zaťažením ich umiestni na vyznačené miesta dielu 38.  Nárazniky zostav z dielov 48, 49. Diel 48 stoč do tvaru rúrky, na ktorú na jednom konci na tupo prilep spracovanú plochu nárazníka 49. Celky potom umiestni na označené miesta na podvozku, diel 41.

         Lokomotíva môže ťahať rôzne vozne podľa druhu prepravovaného tovaru. Dĺžka súpravy býva poriadne dlhá. Pre vystrihovačku sme vybrali chladiarenský vozeň pre prepravu zeleniny a ovocia.  Chladiarenská skriňa vagóna je vlastne krabička, zostavená z dielov 1, 2, 3, 4, 5. Pri stavbe opäť dávaj pozor, aby výsledkom nebola skrútená krabička. Na skriňu vagóna zdola umiestni podvozky, ktoré zostav z dielov 6, 78.  Ostáva ešte vyrobiť a osadiť štyri nárazníky z dielov 910. Použi rovnáký postup ako na tendry.

 

Redakcia a BaJ

 

 

Fifík