Riečny remorkér Šturec - Letný magazín 2018

SPÄŤ
 

Remorkér Šturec je poslednou dochovanou loďou Československej plavby Dunajskej.  Loď Šturec sa kedysi nazývala Štúr a bola postavená v roku 1937 v lodeniciach v Komárne ako vlečná tanková motorová loď. Pri spustení na vodu boli prítomní čelní predstavitelia vtedajšieho štátu, ale aj prvý slovenský námorný kapitán Július Thurso. Loď prežila potopenie v roku 1944 pri bombardovaní Bratislavy. Po rekonštrukcii v roku 1951 ju skrátili o 14 metrov a premenovali na Šturec. V roku 2011 bola loď vyhlásená za národnu kultúrnu pamiatku.  Zjednodušený papierový model je v mierke 1 : 200 a zachytáva loď na lodnom výťahu v stave v akom by mala byť po generálnej oprave v Dopravnom múzeu v Bratislave.

Autor: Ing. Ladislav Jakubčo

Fifík