Vrtuľník Sikorsky S 97 – Raider - web free

SPÄŤ
 

Vrtuľník Sikorsky S 97 – Raider

 

Prv ako začneš podlep niektoré diely kartónom,  diely  6, 8, 10, 12, 52 i 22. Pokračuj zostavením plášťa pilotnej kabíny, diel 1. Podvozkové šachty zostav z predpracovaných dielov 2, 3, 4, 5 a potom ich z vnútra vlep do príslušných prestrihov plášťa 1 podľa návodovej kresby.  Celok uzavri predelom 6. Ďalší segment trupu zostav z plášťa 7 a predelov 68. Nasledujúci segment trupu  zostav z plášťa 9 a predelov 810. Celok trupu uzatvára segment z dielov 11, 1012.  Výfukový difúzor zostav z dielov 13, 14 a potom ho umiestni na vyznačené miesto dielu 11. Kryt náhonu je diel 15. Diel vytvaruj a  umiestni na hornú časť trupu.  Kryt rotorovej hlavy a motora zostav z dielov 16, 17, 18, 19  a potom celok umiestni na trup zhora.  Zvislú chvostovú plochu, diel 20 predpracuj a  umiestni lepením na tupo na diel 11 zdola. V mieste označeným červenými ryskami vlep koliesko podvozku 21, ktoré najprv podlep dvomi vrstvami kartónu.  Nosník 22 prevlečením cez diel 11 zalep. Teraz predpracuj obe časti vodorovnej chvostovej plochy z dielov 23, 24 a prilep ich na trup navlečením na nosník 22.  Dvojica zvislých chvostových plôch s kormidlami sú diely 25, 26. Ramená hlavného podvozka priprav z dielov 27 a potom ich zálepkami prilep do podvozkových šácht dielu 1.  Podľa dielu S1 priprav dve podvozkové nohy z okrúhlej kuchynskej špajle a vlep ich jedným koncom do prestrihu dielu 45 a druhým koncom medzi vidlice ramien 27.  Piesty odpruženia 28 po predpracovaní nalep na nohy S1.  Kolieska hlavného podvozka zostav z dielov 29, 30, prestrihmi ich nalep na prečnievajúce konce nôh S1.  Dolné dvierka podvozkových šácht sú diely 31, 32.  Horné dvierka šácht sú zasa diely 33, 34.  Diel 35 je kryt detektorov avioniky. Diel predpracuj a  potom umiestni na diel 1 zdola.  Pravá konzola výzbroje je diel 36, na jeho vyznačený koniec prilep pripravený závesník 37.  Podobne spracuj aj ľavú konzolu z dielov 3839.  Raketomet zostavený z dielov 40 patrí na pravý závesník  a navádzací detektor z dielov 41, 42, 43 zasa na ľavý závesník výzbroje.  Pokračuj stavbou všetkých rotorov. Hlavu dolného rotora zostav z dielov 4445. Listy rotora sú diely 46. Podľa dielu S2 priprav výstuhy, ktoré potom postupne vlep do vyznačeného konca listov. Prečnievajúcu zálepku obtoč a prilep. Pripravené listy postupne vlep do prestrihov dielu 45. Orientáciu listov zachytáva návodová kresba. Aerodynamický kryt náhonu  zostav z dielov 47, 48, 49. Horný rotor zostav podobne ako ten dolný z listov 46, S2 a hlavy z dielov 50, 51. Os rotora priprav z okrúhlej špajle podľa dielu S1 a potom ju jedným koncom vlep do prestrihu dielov 716. Po dokonalom zaschnutí spojov navleč dolný rotor, potom zalepením navleč aerodynamický kryt a horný rotor už len navleč na voľný koniec osi.   Zadný rotor – vrtuľu začni predelom 52, na obvod nalep kužeľ 53. Listy vrtule zhotov z dielov 54, veľmi podobne ako  listy hlavného rotora. Listy nalep na obvod kužeľa na vyznačené miesta. 

Redakcia FIFÍK a Ing. Ladislav Jakubčo (BaJ)

Fifík